Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Wydarzenia

World BPO Forum – Nowy Jork

2012-07-16

Wobec braku ekonomicznej i politycznej stabilności, coraz trudniej podejmować strategiczne decyzje dotyczące przedsiębiorstw. Udział w 5 Światowym Forum BPO/ITO pomógł licznie przybyłym dyrektorom naświetlić podstawowe problemy związane z kierowaniem przedsiębiorstwem w czasie kryzysu oraz wypracować specjalną strategię zarządzania w tym okresie. BiznesPolska Media było patronem medialnym wydarzenia, jako wydawca magazynu \\\"Outsourcing in Poland\\\", obecnego na Forum. Prof. Robert Reich, były Sekretarz Pracy, w swoim przemówieniu, nakreślił główne zagadnienia tegorocznego Forum. W swoim błyskotliwym i przepełnionym humorem wystąpieniu Prof. Reich omówił i wyjaśnił aktualną politykę dotyczącą ekonomii, w oparciu o swoje doświadczenie i zdolności analityczne. W konferencji udział wzięło ok. 250 dyrektorów najwyższego szczebla z całego świata. Sesje podzielone były na dwa bloki tematyczne: Globalizacja & Przywództwo oraz Strategia i Najlepsze wzory. Poza kierownictwem firm amerykańskich, Forum spotkało się również z dużym zainteresowaniem gości z Polski, m.in. miasta Katowice (które zorganizowało przyjęcie w Konsulacie RP w Nowym Jorku podczas pierwszego dnia Forum), miasta Poznań, IBM, CapGemini, Politechniki Śląskiej, Krakowskiego Parku Techonologicznego i Konsulatu Generalnego RP w USA.

           następne

World BPO Forum – Nowy Jork

Michal Urbankowski z Henrykiem Saneckim, Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku.


Archiwum wydarzeń

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl