Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Regulamin

1. Strona www.BiznesPolska.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Strony www Biznespolska.pl jest:

 • Biznes Polska Sp . z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • NIP: 525-25-42-648
 • tel. 22 831 60 72
 • adres email: tb@biznespolska.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane na stronie BiznesPolska.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.BiznesPolska.pl,
 • b) pocztą email na adres dostępny na stronie internetowej www.Biznespolska.pl,
 • c) telefonicznie na numery dostępne na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. BiznesPolska.pl potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email lub telefonicznie. BiznesPolska.pl ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej BiznesPolska.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej BiznesPolska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez BiznesPolska.pl.

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • a) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Biznes Polska Sp. z o.o. o numerze 27 1140 2017 0000 4802 1296 9061
 • b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

Płatności dokonywane kartą płatniczą obsługiwane są przez eCard S.A.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

1. Zamówiony towar BiznesPolska.pl wysyła za pośrednictwem kanałów internetowych ewentualnie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności w inny sposób niż przelewem lub kartą płatnicza, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym BiznesPolska.pl.

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. BiznesPolska.pl ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się BiznesPolska.pl ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez BiznesPolska.pl takiej opinii.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi BiznesPolska.pl.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży BiznesPolska.pl, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru BiznesPolska.pl zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

4. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a BiznesPolska.pl nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w st. 1 powyżej, tj. w zakresie:

 • a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
 • b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
 • c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • f) dostarczania prasy,
 • g) usług w zakresie gier hazardowych.

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od BiznesPolska.pl materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej BiznesPolska.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody BiznesPolska.pl.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej BiznesPolska.pl.

2. BiznesPolska.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.


Pobierz regulamin w formacie .docBiznes Polska Newsletter

Twarze Biznesu

 • Panattoni powiększa zespół BTS – Piotr Merta nowym Business Development Senior Managerem

  Panattoni powiększa zespół BTS – Piotr Merta nowym Business Development Senior Managerem

  Panattoni Europe, lider nieruchomości przemysłowych w Polsce, powiększył zespół BTS Group. Do struktur dewelopera dedykowanych realizacji obiektów "sztych na miarę" o charakterze produkcyjnym dołączył Piotr Merta. Objął on stanowisko Business Development Senior Managera i będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie, a także obsługę nowych projektów produkcyjnych (w tym magazynowych) oraz dopasowanie usług Panattoni Europe do wymagań potencjalnych klientów.

  Piotr Merta dotychczas pełnił ... czytaj więcej

 • Marcin Chludziński został p.o. prezesa PZU

  Marcin Chludziński został p.o. prezesa PZU

  Rada nadzorcza PZU oddelegowała Marcina Chludzińskiego, członka rady, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu PZU SA, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące - poinfomrowała spółka w komuniakcie.

  Dotychczasowy prezes PZU Michał Krupiński został w środę odwołany przez radę nadzorczą.

  ... czytaj więcej

Komentowane


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /biznespolska.pl/www/szablony/regulamin.php on line 132

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl