Inwestycje Zagraniczne w Polsce
24-03-2017

Przegląd prasy

Pekao wzywa spółkę Comarchu do zapłaty 100 mln zł z powodu nienależytego wykonywania umowy

CA Consulting, spółka zależna Comarchu, otrzymała od Banku Pekao wezwanie do zapłaty kwoty 100 mln zł wynikającej z nienależytego wykonywania umowy Kompleksowej Obsługi Eksploatacyjnej Systemu CIB Comarch Internet Banking - podał Comarch w komunikacie. W ocenie spółki roszczenie banku jest niezasadne.

Spółka podała, że zgodnie z pismem banku nienależyte wykonywanie umowy z 2005 roku ma polegać na niedotrzymywaniu przez CA Consulting parametrów SLA świadczonej usługi.

 

"W ocenie emitenta wezwanie skierowane do CA Consulting nie znajduje uzasadnienia ani oparcia w postanowieniach umowy z 2005 roku. W opinii emitenta przekroczenie parametrów SLA wynika z przyczyn leżących po stronie banku, za które CA Consulting nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności z faktu, iż wolumen transakcji przetwarzanych przez system wielokrotnie przekroczył określone w zawartej umowie założenia projektowe, jak również z faktu braku wystarczających inwestycji banku w modernizację infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania Systemu CIB w ciągu ostatnich dziewięciu lat" - napisano w komunikacie Comarchu.

 

"Obecnie funkcjonująca infrastruktura w znacznym zakresie pochodzi z roku 2008, dysponuje taką samą mocą obliczeniową jak w owym czasie, co obecnie dalece nie wystarcza do obsługi Systemu. Spółka CA Consulting wielokrotnie informowała bank o tym fakcie, w tym także w formie pisemnej zgłaszając konieczność wykonania prac rewitalizacyjnych i modernizacyjnych mających na celu zwiększenie pierwotnych założeń wydajnościowych, a także wykonania prac dostosowujących System do ilości procesowanych w nim transakcji, m.in. w piśmie ze stycznia 2017 od zarządu Comarch do zarządu Pekao oraz zarządu CA Consulting do dyrekcji Pekao" - dodano.

 

Comarch podał, że zgodnie z postanowieniami umowy całkowity limit odpowiedzialności CA Consulting w danym roku kalendarzowym nie przekroczy 100 proc. wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług określonych w umowie otrzymanego przez CA Consulting w danym roku kalendarzowym, zaś kwota wezwania kilkudziesięciokrotnie przekracza ten limit i w żaden sposób nie jest uzasadniona w przesłanym wezwaniu.

 

Comarch poinformował, że CA Consulting podejmie niezbędne kroki prawne mające na celu potwierdzenie niezasadności roszczenia zgłoszonego przez bank, a także będzie dochodził roszczeń za naruszenie dobrego imienia spółki.

 

CA Consulting nadal świadczy na bieżąco usługi w ramach umowy zawartej z bankiem.

 

"W ocenie zarządu Comarch zaistniała sytuacja nie będzie miała istotnego wpływu na działalność operacyjną i sytuację finansową Grupy Comarch. Informacja została uznana za poufną ze względu na wysoką wartość zgłoszonego roszczenia" - podał Comarch w komunikacie. (PAP)


Czytaj oryginalny artykuł
źródło: 2017-03-24

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. BiznesPolska Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze wulgarne lub niezgodne z polskim prawem zostaną usunięte.
24-03-2017

Zobacz także

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl