Inwestycje Zagraniczne w Polsce
08-03-2017

Przegląd prasy

Kolejne wzrosty wyników Grupy SARE

Grupa SARE opublikowała szacunkowe dane za 2016 r., zgodnie z którymi skonsolidowane przychody wyniosły 41,3 mln złotych względem 38,3 mln złotych w 2015 r., co oznacza wzrost o 8%. Natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,4 mln złotych względem 4 mln złotych w 2015 r., co z kolei jest wzrostem o 10%. Szacunkowa EBITDA Grupy SARE w roku 2016 wyniosła 6,6 mln złotych.

Publikacja wstępnych danych finansowych to odpowiedź na oczekiwania uczestników rynku w szczególności inwestorów i akcjonariuszy, ale i forma otwartości i transparentności w komunikacji finansowej, umożliwiająca szybszą analizę wyników i efektów działalności Spółki. Prezentowane w raporcie wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane ukażą się w raporcie okresowym za 2016 r., który zostanie opublikowany 22 marca br.

- Prezentowanie wstępnych danych szacunkowych jest powiązane ze strategią Grupy Kapitałowej SARE, w której założyliśmy, że nadrzędnym celem całej Grupy jest przede wszystkim satysfakcja zarówno klientów, jak i akcjonariuszy Spółki – mówi Dariusz Piekarski, prezes zarządu spółki SARE S.A. - Chcemy budować wartość Spółki oraz zapewniać ponadprzeciętne zwroty z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy, stając się wysoko wyspecjalizowaną w technologii internetowej, multiusługową i innowacyjną Grupą. Dlatego tym bardziej cieszy nas stabilny wzrost, który pokazują szacunkowe dane, jakie właśnie opublikowaliśmy – dodaje Dariusz Piekarski.

31 stycznia tego roku, Grupa SARE ogłosiła nową Strategię Korporacyjną, obejmującą lata 2017-2019 oraz przedstawiła wizję rozwoju biznesu Grupy w perspektywie do 2021 r. Dokument zakłada co najmniej 20-proc. wzrost poziomu EBITDA r/r, budowę i integrację technologii oraz rozwój kompetencji w zakresie omnichannel.

Rynek reklamy internetowej rozwija się dynamicznie i w większości krajów rozwiniętych jego wartość przekracza już wartość reklamy telewizyjnej. Według prognoz, w Polsce w 2020 roku digital marketing ma osiągnąć 34% udziału we wszystkich wydatkach marketingowych. Oznacza to dużą szansę dla Grupy SARE, którą może wykorzystać do wzrostu i rozwoju swoich kompetencji.


Czytaj oryginalny artykuł
źródło: 2017-03-08

Komentarze : 2

RICHARD DAVIS, 2017-03-09 05:49:54
Very informative and helpful blog. A lot of posts I have seen these days But don't really provide anything that I'm interested in. Here I hope all the points are easily able to understand. Thank you so much! Thank you for sharing. Further more I would like to inform you that reviews of essay writing service also more impressive for the people.
JOHN MILLER, 2017-03-22 12:38:46
Great post, keep it up! Love the way you just nailed it. Thx Richard for sharing with us, I'd also like to notice this best writing services review because of it's simplicity & deep knowledge of a topic. Keep it up :)

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. BiznesPolska Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze wulgarne lub niezgodne z polskim prawem zostaną usunięte.
08-03-2017

Zobacz także

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl