Inwestycje Zagraniczne w Polsce
27-02-2017

Przegląd prasy

EBI: kredyty dla Polski w 2016 w wysokości 4,44 mld euro w tym 603 mln euro w ramach planu Junckera

Europejski Bank Inwestycyjny jest partnerem dla rozwoju gospodarczego w Polsce już od 1990 roku. Wspieramy w Polsce inwestycje, których celem jest wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej, zmniejszanie dysproporcji w rozwoju regionów oraz podnoszenie poziomu życia. W roku 2016 udzieliliśmy wsparcia finansowego Polsce w wysokości 4,44 mld EUR na projekty modernizujące infrastrukturę i miasta oraz promujące przedsiębiorczość i innowacje, w tym 603 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, centralnego elementu Planu Inwestycyjnego dla Europy, tak zwanego planu Junckera”— powiedział Vazil Hudák, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność Banku w Polsce na konferencji prasowej prezentującej działalność EBI w Polsce.

Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 roku oraz szóstym pośród wszystkich krajów otrzymujących wsparcie z EBI.

W 2016 roku Bank wspierał w Polsce przede wszystkim rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, przeznaczając ponad 780 mln EUR na budowę i modernizację ponad 330 km torów kolejowych i 40 km drogi ekspresowej S7 oraz zakupu 30 sztuk nowoczesnego taboru kolejowego.

Wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych otworzyło nowe możliwości inwestowania w sektorach MŚP, spożywczym, energetycznym i mieszkaniowym oraz w obszarze opieki zdrowotnej. Po raz pierwszy została przeprowadzona emisja obligacji hybrydowych, która była strukturyzowana i objęta przez EBI w ramach EFIS – to pierwsza tego typu transakcja na polskim rynku obligacji przedsiębiorstw.

Wsparcie finansowe Banku w wysokości ponad 1 mld EUR było skierowane do polskich MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w tym sektorze.EBI po raz pierwszy w Polsce nabył transzę typu mezzanine w ramach programu sekurytyzacji należności z tytułu kredytów konsumenckich).

Ponadto Bank Unii Europejskiej wspomagał rozwój polskich miast, finansując kredytami o wysokości prawie 1 mld EUR modernizację transportu miejskiego, zaplecza edukacyjnego, placówek opieki zdrowotnej i społecznej oraz infrastruktury ochrony środowiska w kilku miastach i regionach Polski. Bank Unii Europejskiej przeznaczył również 700 mln EUR na rozwój obszarów wiejskich.

W 2017 roku EBI będzie nadal wspierać w Polsce realizację projektów w wyżej wymienionych sektorach. Bank skupi się w szczególności na zwiększaniu tempa modernizacji polskich miast i promowaniu ważnych inwestycji w obszarach badań i rozwoju oraz energetyki (w tym dotyczących energii odnawialnej), a także na udzielaniu wsparcia małym i średnim firmom oraz przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji.

Vazil Hudák, wiceprezes EBI, powiedział: „W tym roku EBI będzie nadal poszukiwać nowych możliwości zwiększania wsparcia dla przedsiębiorstw, szczególnie innowacyjnych, działających na rynku lokalnym, zwłaszcza poprzez wykorzystanie nowych produktów oferowanych w ramach EFIS, jak np. doradztwo finansowe, finansowanie typu mezzanine lub obligacje hybrydowe”.


Czytaj oryginalny artykuł
źródło: 2017-02-27

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. BiznesPolska Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze wulgarne lub niezgodne z polskim prawem zostaną usunięte.
27-02-2017

Zobacz także

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl