Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Porady Eksperckie

Jak odzyskać dług od zagranicznego dłużnika?
Prawo

Jak odzyskać dług od zagranicznego dłużnika?

Międzynarodowy transport ładunków i w ogóle handel międzynarodowy to wspaniale środowisko dla rozkwitu nieuczciwych dłużników. Jedną z podstawowych przyczyn powstania długów jest brak informacji o egzekucji długów międzynarodowych.

Takie sytuacje często wykorzystują nieuczciwi zleceniodawcy międzynarodowego transportu ładunków, którzy rozumiejąc, że przewoźnikiem jest spółka zagraniczna i z powodu względnie niedużej kwoty długu, na przykład 1000 - 1500 EUR, prawdopodobnie się nie podejmie egzekucji długu, unikają rozliczenia się z przewoźnikami i często pozostają "nieukarani", a przedsiębiorstwo transportowe ponosi straty.

Ponieważ Litwa jest jednym z państw, z którym przedsiębiorcy Polski handlują najczęściej, udzielamy kilku rad, które się przydadzą przy egzekucji długów od przedsiębiorstw litewskich.

  1. Może wystarczyć telefonu lub zwykłego roszczenia. Zdarzają się wypadki, kiedy w trakcie wykonania umowy wspaniale mówiący po angielsku lub nawet po polsku zleceniodawcy, gdy nadchodzi czas rozliczenia się za nabyty towar czy wyświadczone usługi, nagle udają, że nie umieją mówić w żadnym języku obcym. Także często dłużnicy zwyczajnie nie reagują na telefony czy roszczenia wierzycieli oraz na groźby wystąpienia do sądu, gdyż wiedzą, że prawdopodobnie zagraniczny wierzyciel donikąd nie będzie się zwracał ze względu na brak wiadomości o ustawach państwa dłużnika, długie i kosztowne postępowanie sądowe, konieczność znalezienia wykwalifikowanych adwokatów itd. W takich wypadkach często wystarcza, aby przedstawiciel wierzyciela na Litwie, na przykład adwokat litewski, zadzwonił do dłużnika w imieniu wierzyciela czy sporządził w języku litewskim roszczenie skierowane do dłużnika. W trakcie rozmowy telefonicznej czy w roszczeniu warto przypomnieć, że wierzyciel może od niego zażądać i wyrównania kosztów egzekucji długu, na przykład koszty adwokackie. Często dłużnik boi się takiego telefonu czy roszczenia i postanawia rozliczyć się z wierzycielem.

  2. Można wystąpić o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec dłużnika. Kierując się obowiązującymi na Litwie ustawami, jeżeli przedsiębiorstwo w terminie nie płaci za otrzymany towar, wykonane prace czy wyświadczone usługi, każdemu wierzycielowi dłużnika przysługuje prawo wystąpienia o wszczęcie wobec takiego dłużnika postępowania upadłościowego. Przed wniesieniem takiego zgłoszenia do sądu należy pisemnie powiadomić dłużnika o tym, że, jeżeli on nie dokona zapłaty długu w ustalonym przez wierzyciela terminie (nie mniej niż w ciągu 30 dni), wierzyciel wystąpi do sądu w sprawie wszczęcia postępowania upadłościowego wobec dłużnika. Większość dłużników zazwyczaj boi się takiego powiadomienia nie tylko ze względu na ryzyko, że wobec przedsiębiorstwa zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, lecz i ze względu na to, że sąd po otrzymaniu zgodnego z ustawami zgłoszenia w sprawie wszczęcia postępowania upadłościowego, zobowiązuje dłużnika do przedstawienia wystarczająco dużej ilości dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zobowiązań finansowych i inne. Dlatego przy sporządzaniu roszczenia dłużnikowi należałoby też go ostrzec o wszczęciu postępowania upadłościowego - zazwyczaj postępowanie upadłościowe dłużnikom wydaje się znacznie groźniej niż zwykła sprawa o egzekucji długu.

  3. Można wystąpić do sądu w sprawie przysądzenia długu. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorstwo litewskie, w większości wypadków wierzyciel musiałby wystąpić do sądu na Litwie (chyba, że strony ustaliły, że spór będzie rozstrzygał sąd konkretnego państwa lub w obowiązujących aktach prawnych przewidziani inne przepisy dotyczące właściwości). Występując do sądu litewskiego w sprawie przysądzenia długu jednocześnie można do sądu wnieść wniosek o stosowanie wobec przedsiębiorstwa tymczasowych środków zabezpieczenia, na przykład o areszt mienia przedsiębiorstwa oraz mieszczących się na kontach bankowych środków pieniężnych w wysokości kwoty roszczenia. W porównaniu z obowiązującymi w Polsce ustawami procesowymi na Litwie zastosowanie wobec dłużnika tymczasowych środków zabezpieczających jest znacznie prostsze, ponieważ niekoniecznie wiedzieć zawczasu i wskazać sądowi, jaki majątek posiada dłużnik. Szczegółowy opis majątku dłużnika sporządza komornik po wydaniu przez sąd decyzji o zastosowaniu tymczasowych środków zabezpieczających. Kierując się obowiązującymi na Litwie ustawami oraz praktyką sądową, sąd decydując w sprawie zastosowania tymczasowych środków zabezpieczających uwzględnia następujące kryteria: niezbędną kwotę, sytuację finansową dłużnika, zmniejszenie liczby osób zatrudnionych, zmniejszenie wartości majątku, zadłużenia przedsiębiorstwa wobec skarbu państwa itd. Wykonać wydany na Litwie wyrok sądowy jest znacznie prościej niż wyrok wydany w innym państwie. Na przykład, jeżeli wyrok sądu polskiego byłby wykonywany na Litwie, najpierw należałoby przetłumaczyć go na język litewski oraz wykonać dodatkowe procedury (wystąpić do odpowiedniego sądu z wnioskiem o uznanie i wydanie zgody na wykonanie wyroku sądu zagranicznego lub wystąpić w sprawie wydania europejskiego tytułu egzekucyjnego, na co udziela się zgody tylko wówczas, kiedy zostają spełnione wszystkie warunki przewidziane w ustawach).

  4. Ważna jest ocena sytuacji finansowej dłużnika. Ocena sytuacji finansowej dłużnika jest ważna także przed rozpoczęciem współpracy z nim i przy wydaniu wyroku egzekucyjnego. Zdarzają się wypadki, kiedy wierzyciel występujący do sądu opłaca usługi adwokatów, tłumaczy, ponosi koszty sądowe, postępowanie sądowe trwa kilka lat, a gdy wreszcie wierzyciel otrzymuje ostateczny, prawomocny wyrok sądowy i zwraca się do komorników w sprawie jego wykonania, okazuje się, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, z którego można byłoby prowadzić egzekucję zgodnie z tym wyrokiem sądowym. W takim wypadku wierzyciel nie tylko nie odzyskuje swego długu, lecz i ponosi dodatkowe koszty z tytułu egzekucji długu. Dlatego też przy wydaniu wyroku egzekucyjnego zaleca się dokonać oceny sytuacji finansowej dłużnika. Informację o majątku i sytuacji finansowej dłużnika za odrębne wynagrodzenie można uzyskać w państwowych rejestrach Litwy (www.registrucentras.lt), na prywatnych portalach oceny wypłacalności (www.creditinfo.lt; www.cr.lt). Dowiedzieć się, czy wobec przedsiębiorstwa nie wszczęto postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego można nieodpłatnie na stronie internetowej Departamentu Zarządzania Upadłością Przedsiębiorstw Republiki Litewskiej (www.bankrotodep.lt). Warto zasięgnąć informacji o zmianie liczby pracowników przedsiębiorstwa i długami przedsiębiorstwa wobec skarbu państwa - niniejszą informację można uzyskać nieodpłatnie na stronie internetowej www.rekvizitai.lt.

Jeżeli nawet przedsiębiorstwo zarejestrowane w państwie zagranicznym bezpodstawnie unika rozliczenia się za nabyty towar czy wyświadczone usługi, w większości wypadkach sytuacja nie jest beznadziejna. W wypadku niewielkiego długu lub trudnej czy nieznanej sytuacji finansowej dłużnika można próbować odzyskać dług nie za pośrednictwem sądu, lecz za pośrednictwem przedstawiciela znajdującego się w państwie dłużnika i mówiącego w języku państwowym dłużnika. W wypadku, kiedy dług jest wielki i sytuacja finansowa dłużnika jest dobra, można wystąpić do sądu w sprawie przysądzenia długu, jeżeli przedsądowa egzekucja długów nie przyniosła pozytywnych wyników.

Zawodowa Wspólnota Adwokacka "Judickienė i partnerzy JUREX" jest kancelarią adwokacką specjalizującą się w zakresie prawa biznesowego, reprezentującą klientów w sporach biznesowych oraz udzielającą skutecznych rad jak ich uniknąć. Oferowane metody mające na celu zastosowanie prewencji przed powstaniem sporów chronią przed poniesieniem strat finansowych i pomagają skutecznie rozwijać biznes oraz stosunki z partnerami.

Zawodowa Wspólnota Adwokacka "Judickienė i partnerzy JUREX" założona w 2006 roku zyskała uznanie międzynarodowe. Katalog-rankingu "The Legal 500", który klasyfikuje i charakteryzuje firmy prawnicze oraz indywidualnych prawników, uznał kancelarię adwokacką "Judickienė i partnerzy JUREX" jedną z najlepszych Europejskich kancelarii w rozwiązywaniu sporów biznesowych.

Jelena Cvirko; Radca prawny; Zawodowa Wspólnota Adwokacka "Judickienė i partnerzy JUREX; +370 5 249 7100

www.Jurex.lt

Sigita Slime

www.Jurex.ltBiznes Polska Newsletter

Zobacz także

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl