Andrzej J. Szymborski

Stanowisko:


Firma:


Branża:


Region:

Katowice


Kraj:

PolandZgłoś poprawki do profilu

Jeżeli uważasz że powyższy profil jest nieaktualny:

Musisz być upoważniony/a do dokonywania zmian w tym profilu.
BiznesPolska.pl zastrzega sobie możliwość sprawdzenia autentyczności zgłoszenia.

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl