Andrzej J. Szymborski

Stanowisko:


Firma:

Information Systems Consulting


Branża:


Region:

Katowice


Kraj:

PolandZgłoś poprawki do profilu

Jeżeli uważasz że powyższy profil jest nieaktualny:

Musisz być upoważniony/a do dokonywania zmian w tym profilu.
BiznesPolska.pl zastrzega sobie możliwość sprawdzenia autentyczności zgłoszenia.