Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Kalendarium 2017-04-25

Forum Shared Service (in) Center

25.04, 27.04


Forum Shared Service (in) Center to spotkanie praktyków zarządzających CUW, którzy poszukują innowacji i nowych pomysłów na optymalizację strategii i procesów. Forum daje Uczestnikom okazję do wymiany najlepszych praktyk, sprawdzonych rozwiązań oraz zaprezentowania narzędzi skutecznie wspierających zarządzanie i podnoszących performance centrów.
Agenda wydarzenia powstała w oparciu o rozmowy i pogłębione wywiady z zarządzającymi wiodącymi Centrami Usług Wspólnych. Tematy wystąpień skupione są na kluczowych, wskazanych przez Państwa wyzwaniach: podnoszeniu efektywności centrum, zarządzaniu zasobami ludzkimi, automatyzacji, ryzykach prawnych, bezpieczeństwie danych i utrzymaniu ciągłości pracy.

Kontakt:
Telefon:
E-mail:
Strona www: http://ssc-forum.pl/

Zobacz także

  • Brak wpisów

Dodaj wpis do kalendarium


Aby dodać wpis do kalendarium musisz się zalogować - zaloguj teraz.

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl